Inoefenen van het Liedboek

We gebruiken in onze erediensten het “Liedboek voor het zingen en bidden in huis en kerk”. Daarin staan bekende en onbekende liederen. Meestal worden die onbekende liederen nu overgeslagen, omdat ze zo moeilijk te zingen zijn. Of zingen we ze wel, maar blijf je het gevoel houden dat het beter gekund had.
Zo ontstond er binnen de gemeente de gedachte om deze mooie, onbekende liederen van te voren in te oefenen, zodat ze dan in de dienst gemakkelijker gezongen kunnen worden.

Het voorstel is 1 keer per maand, een uurtje voor de aanvang van de dienst, bij elkaar te komen. We oefenen dan met elkaar een lied in. In de erediensten van die maand wordt dat lied regelmatig gezongen om het verder in te oefenen.

Hebt u/je belangstelling voor het inoefenen, of wilt u/wil je er nog meer van weten, neem dan contact op met:

Joop Rijkenbarg- 0544-352927 – e-mail: rijkenbarg@hotmail.com
Anja Roelofsen – 0314-621944 – jwroelofsenkoskamp@kickmail.nl