Woensdag 11 maart – Biddag voor gewas en arbeid

Voor alles op deze wereld is er een tijd – zo zegt de Prediker ons. Hij laat ons stil staan bij de verschillende facetten van het leven. Op deze biddag willen we daarvoor bidden; voor al die verschillende aspecten. En voor kansen en mogelijkheden op ieder gebied. Arbeid is nodig; maar wat als deze in de kiem gesmoord wordt? Niet iedereen kan, niet iedereen mag, niet elke uitkomst is dezelfde. Het is ook naar hen dat onze aandacht op deze avond uit gaat.

We beginnen om half 8. De dienst wordt, zoals gebruikelijk, opgevolgd door een gemeente-avond