Oecumenische dienst 15 januari 2017

Oecumenische viering in de week van gebed voor de eenheid op zondag 15 januari 2017, 10 uur in de Lambertikerk te Zelhem.

Jouw hand, mijn glimlach’

Elk jaar komen wij in de week van gebed voor de eenheid bij elkaar in de kerk van Halle, Keijenborg of Zelhem, in een viering die wij samen invullen. Deze keer dus in de Lambertikerk. Elkaar ontmoeten en samen luisteren naar het woord van de Heer, samen bidden om méér eenheid, dat is geen vrijblijvend gebaar. Dan gaat het om diepe verbondenheid die zichtbaar gemaakt wil worden!

Het is 500 jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: op 31 oktober 1517 bevestigde de Augustijner monnik Maarten Luther een papier met 95 stellingen op een kerkdeur in Wittenberg in Duitsland. Zo vroeg hij de aandacht van de kerkgangers op Allerheiligen en Allerzielen voor zijn overtuiging  inzake geloof en kerk. Dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de rechtvaardiging door geloof in Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit vernieuwend besef van het evangelie toch een scheur door de kerk is geworden. Die gebeurtenissen hebben diepe sporen getrokken; zij hebben nog steeds invloed op wie wij als gelovigen zijn, en hoe wij als kerkmensen naar elkaar kijken. Zou dat nu niet anders kunnen? Deze vraag krijgt de nadruk in deze week van gebed voor de eenheid.

Hierbij helpen de Duitse kerken ons op weg. Dit jaar hebben zij het voorbereidend materiaal aangereikt. Zij stellen het thema ‘verzoening’ aan de orde: ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus’ – 2 Korintiërs 5:14-20. Het materiaal dat wij gebruiken in deze viering is resultaat van nauwe samenwerking tussen Missie Nederland en de Raad van Kerken in Nederland. De schriftlezingen voor deze zondag zijn Ezechiël 36: 26-28, 2 Korintiërs 5:14-20 en Matteüs 5: 23-24. De viering op 15 januari a.s. wordt ingevuld door leden van de Raad van kerken van Halle, Keijenborg en Zelhem; voorganger is ds C.van Dorp.

Wij hopen, dat de eenheid tussen christenen en kerken groeit en duidelijker zichtbaar wordt. Want in onze tijd is er schreeuwende behoefte aan woorden en daden die de liefde, de verzoening en de hoop zichtbaar maken, waarin wij door Christus delen. Wij hopen, dat u ook meedoet!

de werkgroep van de Raad van kerken Halle, Keijenborg, Zelhem