Gemeente avond 1 november 2017

Aansluitend aan de kerkdienst op dankdag, 1 november is er onze halfjaarlijkse gemeenteavond. Een goede gewoonte om, op een vast moment, met elkaar van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen binnen onze gemeente.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag gemeenteavond 8 maart 2017
 5. Evaluatie aanvangstijd ochtenddiensten 10.00 uur
 6. Samenwerking met buurgemeenten / Varsseveld
 7. Veranderingen Kerkblad
 8. Kindernevendienst in 2018.
 9. Verlof ds. M. van Meijl en vervanging door ds. D. Bos
 10. Ontwikkelingen rond de begraafplaats
 11. Oprichten ‘Vrienden van de Kerk’ voorjaar 2018.
 12. Wat verder besproken moet worden
 13. Rondvraag

Korte pauze

 1. Presentatie IKA Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek en Liemers.
 2. Sluiting.

 

De kerkenraad nodigt u van harte uit.