Zwangerschapsverlof ds. Marissa van Meijl

Per 1 augustus is ds. Marissa van Meijl met zwangerschapsverlof gegaan. Als alles volgens planning verloopt gaat ze de eerste adventszondag weer voor, precies vijf jaar na haar bevestiging in Halle. Een echt lustrum!

De kerkenraad heeft voor haar verlofperiode ds. Dik Bos uit Doetinchem bereid gevonden om voor een aantal uren per week pastorale taken op zich te nemen, globaal voor ongeveer 10 uur per week. De belangrijkste taak voor ds. Bos zal pastoraat in bijzondere omstandigheden zijn zoals crisispastoraat en ernstig zieken.

Mocht u in die periode bezoek van een predikant op prijs stellen dan kunt hiervoor contact opnemen met uw ‘wijkouderling’ of met de scriba van de kerkenraad, scriba@kerkhalle.nl of 0314 631779, zij zullen er zorg voor dragen dat uw vraag verder komt.