Diensten goede week

Donderdag 29 maart 15:00 – Witte donderdag – Huisavondmaal
Op deze Witte donderdag willen we in huiselijke kring het Heilig Avondmaal vieren. Vanmiddag kijken we een klein beetje vooruit en schemert er al iets van het licht van het Paasevangelie door. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze kortere dienst, maar met name ook zij, die normaal gesproken meeluisteren via kerkradio. Het is mogelijk om gehaald en gebracht te worden, maar neemt u dan even contact op. Na afloop is er koffie en thee.

Donderdag 29 maart 19:30 – Witte donderdag – Heilig Avondmaal
’s Avonds beginnen we met de drie heilige dagen van Pasen. Het gaat om één doorlopende viering. Vanavond stapelen we herinnering op herinnering. Het eerste verhaal is de herinnering aan de uittocht uit Egypte. Er komt een einde aan de onmenselijke slavernij en verdrukking. In het evangelie gaat het over Jezus’ laatste viering van dit Paasfeest. Voor Hem is het einde nabij en de spanning van het verraad voelbaar. Samen met de kinderen van de groepen drie, vier en vijf hebben we ons op deze dienst voorbereid. Zij zullen dan ook een bijzondere plek innemen.

Vrijdag 30 maart 19:30 – Goede vrijdag
Vanavond geen passiespel, geen voorstelling, geen concert. Als gemeente van Christus verzamelen we ons rondom het kruis. Kijk naar Hem. Kijk en zie hoe alle duisternis, angst en schuld van de wereld en van onszelf op Hem gelegd worden. Het gaat maar door. En wat doet Hij? Hij draagt dit lijden in liefde. Hij blijft zichzelf geven totdat er uiteindelijk niets meer te geven valt. En dan wordt het stil. Doodstil.
We overdenken het evangelie van Goede Vrijdag dit jaar door stil te staan op veertien haltes (staties – in dit geval schilderijen) van Jezus’ kruisweg. Zangvereniging Nieuw Leven zal deze avond haar medewerking verlenen. De naam van ons koor mag ons hoop geven op wat er nog komt.

Zaterdag 31 maart 19:30 – Stille zaterdag – Aanname nieuwe lidmaten
Want was het niet altijd al voorzegd, dat dit alles zou gaan gebeuren? Wisten we eigenlijk niet al zo lang van de weg die de Messias gaan moest? We blikken terug op de geschiedenis en vinden daar het antwoord op onze vragen. De boodschap die we daar zien, is dat Gods liefde niet stopt – zelfs niet bij de grenzen waar wij mensen soms op stuiten.
Deze avond zullen we Melissa aannemen als nieuw lidmaat.

Zondag 1 april 10:00 – Pasen
Vandaag is het feest, want de Heer is opgestaan! We vieren dat het graf en de dood het laatste woord niet hebben. Deze dienst zal een extra feestelijk tintje hebben, doordat muziekvereniging Euterpe haar medewerking verleent. Na de dienst mogen de kinderen in de tuin van de pastorie op zoek gaan naar paaseitjes.

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.

Ida Gerhardt