Worden kinderen automatisch ingeschreven? (30-04-2008)

Vanwege privacy-bescherming krijgt onze administratie geen bericht van het bevolkingsregister als er een kind is geboren bij één van de gemeenteleden.
Het is daarom belangrijk een berichtje (eventueel het geboortekaartje) te sturen aan de wijkpredikant of de  ledenadministratie (zie contact).

(Hoe) kunnen we onze kinderen laten dopen? ()

Door contact op te nemen met uw wijkpredikant. Hij maakt dan een afspraak om bij de doopouders op bezoek te komen. In overleg wordt een doopdatum afgesproken, waarbij het de voorkeur heeft om twee of drie kinderen tegelijk te dopen. Voorafgaand aan de doop vinden namelijk twee doopgesprekken plaats. Juist het contact met andere doopouders geven deze doopgesprekken extra diepgang.
Tijdens deze gesprekken wordt ingegaan op hoe men de doop zelf beleeft, waar men accenten zet. Ook wordt samen de doopliturgie samengesteld.

Worden alleen gedoopte kinderen ingeschreven? ()

Nee, op verzoek van de ouders kunnen kinderen worden ingeschreven als geboortelid. Sommige ouders kiezen er bewust voor om hun kinderen niet te laten dopen maar willen wel graag de kinderen betrekken bij de kerkelijke gemeente. We kunnen de kinderen en hun ouders alleen uitnodigen voor activiteiten (geloofsopvoeding, etc.) en speciale kerkdiensten als we hun gegevens in de administratie hebben staan.