Uitnodiging afscheid ds. Marissa van Meijl

Op zondag 21 oktober neemt ds. Marissa van Meijl-Buitink afscheid als predikant van de Protestantse Gemeente Halle.
De dienst begint om 14.00 uur in de Grote Kerk, Dorpsstraat 19, er is kinderoppas en kindernevendienst
Aansluitend aan de dienst is er in de kerk een receptie.

 Mocht u daarbij iets willen zeggen, of via de beamer iets met ons delen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de scriba, Jannie Klein Lebbink, 0314 631779 / scriba@kerkhalle.nl

 De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de afscheidsdienst en de receptie om afscheid te nemen van Marissa en Frank.

 Uiteraard hoort er bij een afscheid een cadeau, als u daaraan wil bijdragen kan dat via bankrekening: NL 11 RABO 0374 7877 78 t.n.v. Protestantse Gemeente Halle met vermelding ‘cadeau Marissa’.