Gemeenteavond 7 november

Op woensdag 7 november aansluitend aan de dankdagdienst is er de halfjaarlijkse gemeenteavond. Aanvang ca. 20.30 uur. Van harte uitgenodigd om mee te denken en praten over de toekomst van onze gemeente.

We hebben veel met u te bespreken, met een vacaturetijd voor de boeg. Op dit moment werken we hard aan een profielschets voor een nieuwe predikant. Ook moet er een profiel van de gemeente worden opgesteld.

Agenda:
– Opening
– Vaststellen agenda
– Verslag gemeenteavond 14 maart ’18
– Actuele ontwikkelingen o.a.
invulling pastoraat in de vacatureperiode
beroepingscommissie
profielschetsen
vacature ambtsdragers in 2019
– Wat verder besproken moet worden
– Mevr J. Pera verteld over het Project Zelhem Westerbork Toen & Nu
– Rondvraag
– Sluiting