Extra gemeenteavond 11 april

Uitnodiging
Tijdens de gemeenteavond op woensdag 13 maart bent u geïnformeerd en gehoord over de invulling van de predikantsvacature.
In het proces van samenwerking met de Protestantse Gemeente Varsseveld is er in de periode daaraan voorafgaand gekeken naar een vorm van samenwerking, met behoud van zelfstandigheid.

Een predikantsplaats delen in de vorm van een overeenkomst kwam naar voren als de meest wenselijke, zowel voor de betrokken predikant als voor de beide gemeenten.
Ds. F Lunshof wil deze uitdaging graag aangaan.
Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om gezamenlijk een kerkelijk werker aan te stellen.

Wij hopen u de 11e april te mogen begroeten om uitgebreid met u van gedachten te wisselen over het vervolgtraject.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Aanvang 20.00 uur.
Ds. Lunshof zal dan ook aanwezig zijn, om zichzelf voor te stellen en haar, eventuele, werkzaamheden in Halle nader toe te lichten.

Vriendelijke groet namens de kerkenraad,

J. Klein Lebbink scriba