Invulling vacature predikant

Kerkenraad stemt unaniem in om een predikantsplaats te delen met de Protestante gemeente van Varsseveld in de persoon van ds. F.T. Lunshof.

De gemeenteavond op 13 maart stond bijna geheel in het teken van de invulling van de vacature voor de predikantsplaats.

Tijdens de extra gemeenteavond op 11 april is het proces doorgenomen en aangegeven welke stappen nog gezet moeten worden voor het delen van een predikant. Beide kerkenraden en gemeenten zijn geïnformeerd en zijn akkoord.
Ds. Frederiek Lunshof stelde zich voor aan de hand van een power point presentatie, met mooie beelden nam ze de gemeente mee langs alle steden en kerken die in haar leven een belangrijke plaats hebben ingenomen, als gemeentelid en later als predikant.
Ze ziet uit naar de komende tijd waarin we samen op zullen trekken: de Gemeente van Halle en de Gemeente van Varsseveld. Beide met de dezelfde predikant maar met behoud van het eigen karakter en de intentie om samen te werken.
Met de ervaren draagvlak tijdens de gemeenteavonden in herinnering stemde de kerkenraad unaniem in om een predikantsplaats te delen met de Protestante gemeente van Varsseveld in de persoon van ds. F.T. Lunshof. De verbintenisdienst is vastgesteld op zondag 15 september.