Bevestiging nieuwe ambtsdragers

Pinksteren 9 juni
Bevestiging Ambtsdragers

In de deze dienst zullen de gemeenteleden die bereid zijn om een ambt te vervullen bevestigd worden en de ambtsdragers, of medewerkers, die zich herkiesbaar hebben gesteld herbevestigd worden.

In dezelfde dienst nemen we afscheid van de ambtsdragers die zich niet herkiesbaar hebben gesteld, hun termijn erop hebben zitten of een andere taak op zich willen nemen.

Voorganger in de deze dienst is ds. Dik Bos, muzikale medewerking wordt verleend door Mirjam van der Burg op dwarsfluit. Het beloofd een feestelijke dienst te worden!

De kerkenraad is dankbaar dat vanuit de voordrachten die u deed een aantal vacatures weer kunnen worden ingevuld. Helaas blijven er nog een paar ‘open plekken’. Dat is jammer, want samen kun je zoveel meer! We hopen dan ook dat er, op korte termijn, weer een bevestigingsdienst ingepland mag worden.

Bevestiging:

Rikie Legters:              ouderling
Henk Berentschot:     ouderling kerkrentmeester
Joop Rijkenbarg:        pastoraal medewerker
Ineke Veerhoek:         pastoraal medewerker
Gerrie Buunk:             pastoraal medewerker
Adri Eenink:                kerkrentmeester vrijwilliger (financiën)
Narda Eenink:            diaconaal vrijwilliger (financiën)

Herbevestiging:
Jannie Klein Lebbink: ouderling scriba
Gerrie te Bokkel:          ouderling
Lizette van Rijsewijk:  jeugdouderling
Rieky Winkel:               diaken
Hans Lettink:               ouderling kerkrentmeester
Thijs van ’t End:          kerkrentmeester
Riek Wildenbeest:       pastoraal medewerker
Jan Coops:                    pastoraal medewerker
Willie Colenbrander:  pastoraal medewerker
Mineke Jansen:           pastoraal medewerker
Jopie Vos:                     pastoraal medewerker

Afscheid nemen we van:
Joop Rijkenbarg         ouderling
Narda Eenink:            diaken
Maaike Koskamp:      ouderling kerkrentmeester
Adri Eenink:                ouderling kerkrentmeester
Truus Legters:             kerkrentmeester
Rini Siebelink:             pastoraal medewerker
Rikie Legters:              pastoraal medewerker

Indien u overwegende bezwaren tegen een kandidaat heeft, dan kunt u deze tot 31 mei schriftelijk bij de scriba van de kerkenraad indienen.

 Jannie Klein Lebbink
scriba