Benoeming kerkelijk werker voor jeugdwerk en midden-generatie

In de afgelopen maanden is er door de sollicitatiecommissie hard gewerkt om tot benoeming van een kerkelijk werker te komen voor onze beide gemeenten.

Unaniem werd aan de kerkenraden voorgesteld dhr. Jesmar Jonker te benoemen. Dit voorstel is unaniem aangenomen. Jesmar Jonker is afkomstig uit Stiens (Friesland). Hij is opgegroeid in de protestantse gemeente aldaar. Hij heeft een universitaire studie theologie afgerond aan de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee (België). Hij is vierentwintig jaar, woont in Zutphen, en is op dit moment jeugdwerker in Amersfoort.

Per 1 maart zal het dienstverband van Jesmar Jonker ingaan. Hij zal bevestigd worden als ouderling met speciale opdracht voor jeugd en midden-generatie in een gezamenlijk dienst in Halle. In deze dienst zal ds. Frederiek Lunshof voorgaan en zowel ds. Gertjan de Pender als ds. Kor Datema zullen aanwezig zijn.

Hierbij wordt u vanzelfsprekend van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid om kennis te maken met Jesmar Jonker onder het genot van een kop koffie of thee.

Mochten er bezwaren zijn tegen deze bevestiging dan kan men dit schriftelijk kenbaar maken bij de scriba tot uiterlijk 22 februari aanstaande.

Jannie Klein Lebbink, scriba PG Halle en Theo Rutgers, scriba PG Varsseveld