Levende adventskalender 2023 (23-11-2023)

De Protestantse kerken van Halle en Varsseveld nodigen u uit om mee te doen met de
Levende Adventskalender.

Hoe werkt dit ? Een aantal mensen opent in de adventsperiode hun huis, voor u als gast, om gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken. Dit kan zijn van 10.00 -11.30 uur of van 14.30-16.00 uur. 
U hoeft zich niet aan te melden. Breng ook gerust iemand mee als u dat fijn vindt.

Iedereen is welkom.

Kerken in de Korenaar (09-01-2023)

In de kerkenraadsvergadering van 14 december is besloten om kerkdiensten in het stookseizoen te houden in dorpshuis de Korenaar. Dit in verband met de hoge kosten voor energie. De oproep om bewust om te gaan met energie geldt ook voor ons. De kerk verwarmen vraagt meer gas dan het verwarmen van de Korenaar, een bewuste keus dus. In de afgelopen weken is er onderzocht wat er nodig is om kerkdiensten daar te houden.
Met wat kleine aanpassingen blijkt het heel goed mogelijk.

De kerkdiensten volgen via kerkdienstgemist blijft op de dezelfde manier mogelijk dan vanuit de kerk. Alle diensten van 22 januari tot en met 26 maart zijn in de Korenaar, uiteraard blijven uitvaartdiensten vanuit de kerk in de tussenliggende periode mogelijk!

Ook de Open Kerk op woensdagochtend, met gelegenheid om in de gedachteniswand een kaars aan te steken, en een kopje koffie te drinken in de grote consistorie blijft.

Palmzondag, 2 april, hopen we weer terug te keren naar de kerk in een gezamenlijke dienst met PG Varsseveld.   

Wisseling ambtsdragers ()

Komende zomer ontstaan er in de kerkenraad en in de pastoraleraad vacatures omdat een aantal personen het maximum aantal jaren vervuld heeft en een aantal zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Ambtstermijnen zijn volgens de kerkorde van de PKN twee keer vier jaar en daarna nog twee keer twee jaar, dus maximaal twaalf jaar. Uitgangspunt in Halle is dat we met Pinksteren afscheid nemen en de opvolgers bevestigen. Symbolisch een mooi moment, gezegend door en in het ambt en gezegend met het Pinkstervuur! 

In de kerkenraad waren nog twee vacatures; één wijkouderling en één jeugdouderling. Hoe mooi zou het zijn als we na de zomer in elke raad op volle sterkte kunnen starten. Samen is het leuker (en makkelijker).

Het betreft de volgende vacatures:
ouderling scriba
twee ouderlingen
één jeugdouderling
één diaken
drie pastoraal medewerkers

Bent u, of kent u iemand die u geschikt acht voor een van bovengenoemde functies dan kunt u die voordragen door een briefje in het ‘groene doosje’ te doen.
Deze staan vanaf 22 januari tot en met 15 februari klaar in de Korenaar en in de consistorie van de kerk.  

Jannie Klein Lebbink, scriba

Jeugdwerk PG Halle Varsseveld nieuwe stijl! (09-07-2022)

Wat gaat er veranderen?

Vanaf deze zomer willen wij het jeugdwerk tijdens de zondagse diensten anders gaan organiseren. Wij gaan de krachten van beide gemeenten Halle en Varsseveld bundelen. Op dit moment is het lastig om in beide gemeenten het jeugdwerk in de lucht te houden. De groep met kinderen wordt kleiner en de groep met leiding ook. Er vallen gaten in het rooster in Halle en in Varsseveld. Daarom gaan wij proberen hoe het gaat als het jeugdwerk tijdens de zondagse viering op één plek georganiseerd gaat worden. De leiding is enthousiast, de kinderen zijn enthousiast en de ouders ook. Is alles dan alleen maar ‘top’? Nee, het kan betekenen dat gezinnen voorbij de kerk rijden waar ze normaal gesproken naartoe gaan. Om samen een kerkelijke gemeenschap te vormen moeten er soms grotere afstanden afgelegd worden. En dat is niet leuk voor de gezinnen maar ook niet voor de gemeenteleden. We willen elkaar graag blijven ontmoeten. Om elkaar te blijven zien en de twee gemeenten recht te doen gaan wij het jeugdwerk afwisselen in de verschillende kerkgebouwen. De ene week is het jeugdwerk in de Laurentiuskerk, de andere keer in de Grote Kerk in Halle en de week erop in de Keurhorst. De oppas voor de jongste kinderen, de kinderennevendienst en de tienergespreksgroep gaan in de kerken carrousel. Het wordt erg goed opletten waar het jeugdwerk georganiseerd wordt, zodat je zondags niet voor een verrassing komt te staan! Voor de betrokken ouders gebruiken we whatsapp. Als je in de appgroep wil mag je Frans Brandenburg benaderen. Voor opa’s en oma’s met kleinkinderen, vakantiegangers en andere betrokkenen willen we de website gebruiken voor de actuele informatie. Er komt ook een rooster in Dubbelspoor. Op het dienstenrooster van 2023 zijn ook de vierjarigendienst, de overstapdienst voor 12 jarigen en de catechesedienst samengevoegd. Ook deze diensten wisselen we af in de verschillende kerkgebouwen. De eerste ervaringen met het samenwerken zijn erg fijn. De tieners zijn het hele jaar al één groep. Er zijn al verschillende diensten geweest waarbij het jeugdwerk samen is georganiseerd. Het was erg fijn om te zien dat ook de ouders snel met elkaar mixen. Dat is ons goed bevallen!

Wat is er voor de rest goed om te weten?

Tijdens de kindernevendienst wordt er gespaard voor een goed doel. De ouders mogen de kinderen geld meegeven. Wij zijn op dit moment nog aan het sparen voor een weeshuis in Armenië. Zuster Maria is hiernaar toegegaan en zet zich hiervoor in. Zo hebben we al gespaard voor schoolspullen voor de kinderen. Als we gaan sparen voor een nieuw doel zullen we dat de ouders en de kinderen vertellen. Als het even kan nodigen wij iemand uit om hierover te komen vertellen. Ook de tienergespreksgroep is nieuw voor een aantal tieners. Johan en Arno zijn hiervan de leiding en maken een rooster. De tienergespreksgroep is ongeveer eens in de vier weken. De tijden zijn gelijk aan die van de dienst. Vaak bespreken ze een onderwerp en het is er erg gezellig. De tienergespreksgroep zal meedraaien in de carrousel van de kerkgebouwen.

Even op een rij:

Wat?                                    Oppas, kindernevendienst en tienergespreksgroep van Halle en Varsseveld gaan samen.

Waar?                                  Het wordt een kerken carrousel. Laurentius, Grote Kerk Halle en Keurhorst wisselen elkaar af.

Wanneer?                          Vanaf september 2022

Actuele informatie?      Op de websites https://pgvarsseveld.nl/ en https://kerkhalle.nl/

                                               En op de ouder appgroep (ook in de appgroep? Vraag Frans)

Jeugddiensten?               De vierjarigen, overstap 12 jarigen en catechesediensten gaan samen in 2023

Onduidelijk?                     Neem contact op met de kerkelijk werker Frans Brandenburg 06-20909157 of kerkelijkwerkerhallevarsseveld@gmail.com

Met vriendelijke groet, namens alle vrijwilligers van het jeugdwerk,

Frans Brandenburg

ROOSTER KINDERDIENST – 2E HELFT VAN 2022

GR. K. HALLE, KEURHORST EN LAURENTIUSKERK – AANVANG 10.00 UUR

Vacatures in de kerkenraad (12-05-2021)

Per september ontstaan er vacatures in de kerkenraad.
In Halle zijn we gewoon om de gemeente daarbij te betrekken door de mogelijkheid te bieden daarvoor voorstellen te doen.
Het wel bekende ‘groene doosje’ kan dit jaar niet, wel kunt u uw voorstellen, tot 23 mei, indienen via de brievenbus bij de kerk of bij de scriba: Nijmansedijk 20a 7025 EJ Halle.
U mag ook mailen: scriba@kerkhalle.nl uw inbreng wordt vertrouwelijk behandeld.

Het gaat om de volgende vacatures:
– vier mensen voor het pastoraat, waarvan één, of twee, ouderlingen
– één ouderling kerkrentmeester
– één jeugdouderling

Kerkdiensten alleen on line (17-12-2020)

15 december 2020.

In verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus zijn kerkdiensten vanaf heden alleen online via kerkdienstgemist te volgen. Deze maatregel geldt in ieder geval tot de volgende persconferentie vanuit het kabinet.

Het is heel erg jammer, maar de kerkenraad ziet geen andere mogelijkheid. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en het virus zo min mogelijk kans geven op verdere verspreiding.

Ook de kerkdiensten die we gezamenlijk met Protestantse gemeente Varsseveld georganiseerd hebben zijn alleen online te volgen.

Het overzicht van Kerkdiensten voor de komende tijd is gelijk aan het overzicht zoals die in Dubbelspoor staat:

20 dec. 4e advent, aanvang 10.00 uur – ds. H. Boonen
22 dec. Kerstgroet van de organisten 19.45 uur – Anja Roelofsen, Wim Davidse en Jan Bulsink.  
24 dec. Kerstnachtdienst, aanvang 22.00 uur – ds. G. de Pender (Grote of Laurentiuskerk Varsseveld.)
25 dec. Kerst voor jong en oud(er) aanvang 10.00 uur – dhr. J. Jonker en de Kindernevendienst
27 dec. aanvang 09.30 uur – dhr. J. Jonker (Keurhorst Varsseveld)
27 dec. TOP 2000- dienst aanvang 19.00 uur – ds. G. de Pender (Grote of Laurentiuskerk Varsseveld)
3 jan. aanvang 10.00 uur – pr. J. Ruiterkamp- Klein Lebbink
10 jan. aanvang 10.00 uur – ds. J. Mol

Mocht u hulp nodig hebben om kerkdienstgemist te vinden op uw computer of tablet dan kunt u dat laten weten, via de scriba: tel 0314 631779. Ook als het te stil en eenzaam is en u graag even met iemand wilt praten kunt u dat bij haar kenbaar maken.

Namens de kerkenraad Gezegende kerstdagen een goede jaarwisselingen en we hopen u in 2021 in goede gezondheid weer te ontmoeten.

Weer kerkdiensten vanuit Halle (14-06-2020)

Na een periode van gezamenlijk online kerkdiensten vanuit Varsseveld gaan we over op kerkdiensten in de kerk van Halle.

Vanaf zondag 14 juni zullen dit online-diensten zijn zonder bezoekers.
Vanaf juli mogen er weer kerkdiensten gehouden worden met max. 100 bezoekers. We zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten, al is het nog wel op afstand. Als iets wegvalt ervaar je extra dat, wat voorheen zo heel gewoon was, als gemeente bij elkaar komen voor contact met God en met elkaar toch wel heel bijzonder blijkt te zijn!

Om besmettingen te voorkomen vragen we elke bezoeker om zich te houden aan de algemene regels. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, schud geen handen en hoest of nies in uw elleboog.
We gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid, wie zich niet lekker voelt of koorts heeft blijft thuis en kijkt online mee.

Om alles in goede banen te leiden zullen er extra maatregelen genomen worden voor de veiligheid van ons allemaal. Omdat er op een ‘gewone’ zondag geen 100 bezoekers in een kerkdienst zijn gaan we niet werken met een reserveringssysteem vooraf. U kunt dus naar de kerk komen als u dat zelf wil, helaas is de taxidienst daarvoor voorlopig niet toegestaan.

– We gebruiken de voordeur aan de Dorpsstraat als ingang en de deur aan de Kerkstraat als uitgang.
– We maken geen gebruik van de kapstokken.
– De eerste bezoekers nemen zo ver mogelijk naar achteren plaats, huisgenoten mogen bij elkaar zitten. De stoelen staan op afstand opgesteld en de zitplaatsen in de banken zijn herkenbaar.
– Gemeentezang is er niet. De zang zal voorlopig worden verzorgd door een zanggroepje in wisselende samenstelling op ruime afstand.
– Kinderen voor de kinderdienst komen niet eerst in de kerk maar gaan via de pastorietuin direct naar de nevendienst en blijven daar gedurende de hele kerkdienst.
– Er wordt gecollecteerd op een schaal bij het verlaten van de kerk, uw bijdrage overmaken per bank is natuurlijk ook een mogelijkheid.
– Na de dienst drinken we samen geen koffie.

Wij realiseren ons dat het voorlopig kerkdiensten zullen zijn met de nodige beperkingen. Uw veiligheid staat daarbij voorop. We hopen dat de eerste stappen naar een wat lossere samenleving geen nieuwe uitbraken veroorzaakt en we spoedig weer ongedwongen samen kunnen kerken.

Pasen 2020 (12-04-2020)

Zaterdag middag hebben we de voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van het kruis met daarachter een bloemenzee.