Kerst in Halle 2015 (20-12-2015)

In een tijd als deze, waarin er om ons heen zo veel gebeurt, is het goed om samen te komen en kerst te vieren. Om met elkaar, misschien wel tegen alle gevoel in, te dromen van dat kleine kindje in die kribbe, van vrede op aarde, en van de goedheid van mensen. Het is ook bij dit gevoel van samenhoren en dromen dat we in de kerstdiensten aan willen sluiten. Continue reading “Kerst in Halle 2015”

Herderstocht (02-12-2015)

Op zaterdag 19 december wordt er tussen 17.00 en 21.00 uur een Herderstocht georganiseerd.
Het is een wandelroute van ongeveer 2,5 kilometer in en rondom het dorp Halle.

Voor jong en oud is de herderstocht een prachtige gelegenheid om het kerstverhaal te horen, te zien en te beleven.
De route begint en eindigt bij de Grote Kerk in Halle waar de gehele avond kerstmuziek wordt gespeeld door leden van muziekvereniging Euterpe.

Continue reading “Herderstocht”

Woensdag 4 november – Dankdag (04-11-2015)

Vanavond danken we en bouwen we onze hoop en verwachting op die dank. Aansluitend op deze dienst, die om half 8 begint, is er een gemeente-avond.

Als wij alleen zijn, Heer,
U en ik,
verliezen Uw woorden
hun sluiers.
Als U spreekt
van het zaad dat ontkiemt,
van vruchten die groeien,
en de tijd die rijpt,
dan hoor ik het geheim van Uw Rijk,
dat onooglijk klein begint,
maar onstuitbaar doorbreekt.
En dan voel ik hoe U
mij met zachte aandrang smeekt
om mijn vertrouwen
niet te verliezen,
maar Uw toekomst met geduld
in de kleinste tekenen
tevoorschijn te verwachten.

Dialectdienst 15 november (03-11-2015)

Zondag 15 november wordt in de grote kerk in Halle een dialectdienst gehouden met het thema ‘Zaod en roet’. De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger van de dienst is Jan Leijenhorst uit Barchem. Hij verzorgt regelmatig dialectdiensten in deze regio. Christelijke zangvereniging Nieuw Leven uit de Meene komt zingen in het dialect. Voor veel mensen, die spreken en denken in het dialect, is het fijn om te ervaren dat kerk en dialect goed samen kunnen gaan. Na de dienst is er koffie en thee. U bent van harte uitgenodigd! De kerkdeure steet ok veur ow lós!

Gesprekken rouwbeleving (14-10-2015)

Vanaf het najaar willen we weer een viertal keren voor bij elkaar komen om met elkaar door te praten over rouw en verlies. De opzet van het samenzijn is eenvoudig: een gesprek over wat beleefd is en wordt, dus over de eigen ervaringen. Dit doen we in vertrouwen en in vertrouwde omgeving.
De eerste bijeenkomst valt op woensdag 18 november, 15:00 en deze vindt plaats aan de Aaltenseweg 33. We gaan om 15:00 van start. Mocht je erbij willen zijn, neem dan even contact op, ook als je op de genoemde datum niet kunt.

ds. Marissa van Meijl-Buitink
0314-844289 / dominee@kerkhalle.nl

Top2000 (08-09-2015)

Zoals u misschien wel weet zijn we druk bezig met het voorbereiden van de top2000 dienst van zondag 27 december. Hoewel we een enthousiaste voorbereidingscommissie hebben, kunnen we ook uw hulp goed gebruiken. Er is namelijk een enquete (zowel digitaal als schriftelijk) waarop uw nummers door kunt geven die voor u waarde hebben. De digitale versie kunt u via deze link bereiken: http://www.thesistools.com/web/?id=478128. De papieren versie vindt u in de kerk. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

De top2000-commissie